Societatea Romana de Bioinginerie Medicala

                             

OBIECTIVE

Obiectivele Societatii Romane de Bioinginerie Medicala sunt:
a.
Promovarea cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice nationale, în domeniul bioingineriei.
b.
Optimizarea colaborarii intre specialistii din diverse domenii de întrepatrundere a stiintelor biologice cu tehnica si tehnologia moderna.
c.
Sprijinirea initiativelor de creare si dezvoltare a centrelor de cercetare din domeniul bioingineriei.
d.
Oferă consultanţă prin membrii săi autorităţilor nationale şi/sau internaţionale la realizarea unor legi, hotărâri, regulamente, nomenclatoare sau standarde ce  privesc bioingineria sau ştiinţele biomedicale în general.
e.
Asigurarea accesului membrilor la mijloacele de informare stiintifica, cursuri de perfectionare, manifestari stiintifice, schimburi de experienta în tara si în afara tarii.
f.
Stabilirea unor legaturi permanente de colaborare stiintifica cu Societati si Asociatii Stiintifice de profil din tara si strainatate.
g.
Colaborează la activitatea de perfecţionare profesionala a bioinginerilor si altor specialişti din domeniu
h.
Optimizarea colaborărilor între companiile care activează în domeniul biomedical şi instituţiile de învăţământ şi cercetare din domeniu.
i.
Stimularea creativitatii individuale şi colective.


Extras din Statutul SRBM